Er klinkt veel kritiek op babyboomers als het gaat om de krapte op de woningmarkt: deze generatie houdt grote huizen bezet waardoor gezinnen niet uit hun appartementen kunnen en starters de woningmarkt niet kunnen betreden. Senioren willen op bepaalde momenten in hun leven echter best wel verhuizen, mits de juiste woning daarvoor gevonden wordt. Dit blijkt vaak niet het geval, waardoor de doorstroming stokt en starters lastig de woningmarkt kunnen betreden. Kwalitatief goede seniorenwoningen zijn daarom cruciaal.

De groep ouderen groeit.
Van de totale groei van het aantal huishoudens in 2050 komt ruim 80% voor rekening van huishoudens met bewoners ouder dan 65 jaar 

Het CBS onderzocht de toekomstige woonwensen van 55-plussers. Hieruit blijkt dat de meerderheid niet wil verhuizen, omdat ze gehecht zijn aan hun woning en woonomgeving. Eén op de drie 55-plussers en één op de zes 75-plussers zegt wel ooit te willen verhuizen. Hoe ouder men wordt, hoe minder verhuisbereidheid er is.

De momenten waarop ouderen zich vooral oriënteren op de woningmarkt zijn:

1) Bij het uit huis gaan van de kinderen

2) Bij de pensionering

3) Met het toenemen van de zorgbehoefte

 

Bij het uit huis gaan van de kinderen en bij de pensionering zijn de ouderen vaak nog vitaal en actief. Zij zoeken dan een woning die voldoet aan hun eisen en toekomstbestendig is. Die woning staat vaak in de eigen omgeving, is duurzaam en er zijn voldoende faciliteiten in de buurt. Belangrijk is ook de interactie met andere groepen bewoners en bezoekers en natuurlijk zorg in de buurt voor het moment dat dat nodig is.

 

Als er geen geschikte woning gevonden kan worden wanneer de ouderen nog actief zijn neemt de verhuisbereidheid af en volgt vaak een aantal jaren later pas het moment van de zorgbehoefte. Om de vitale ouderen op een eerder moment in hun leven te verleiden om te verhuizen zullen er geschikte woningen voor hen moeten zijn.

 

Voor realisatie van woningen voor starters moeten we dus niet alleen naar de jongeren kijken, maar ook naar de ouderen. Door het realiseren van het juiste aanbod van seniorenwoningen wordt de doorstroming bevordert en creëren we meer kansen voor starters op de woningmarkt. De starters van nu hebben hier waarschijnlijk nog niets aan, maar laten we voor de starters van morgen nu zorgen voor een betere doorstroming op de woningmarkt.


Myreport twitter