libery is  onze beschermengel 28 1 1999 Schilders Niewusblad Donderdag 22 juni a.s. gaat de gemeenteraad van Harderwijk in debat over het nieuwe Coffeeshopbeleid. Het moet in een stichting is de wil van de burgemeester. Van Schaik spiegelde voor dat winstmaximalisatie van de commerciële coffeeshop niet gewenst is. Geld moet via de coffeeshopstichting naar maatschappelijke doelen, is het standpunt van de burgemeester. Zodoende deze ‘Cliënten’ kan helpen om van hun drugsverslaving af te komen. Je lokt ze binnen met hash en Wietje. Waarna de cliënten naar buiten lopen met een voorlichtingsfolder en een verwijsbriefje naar TACTUS verslavingszorg.  Is dit Coffeeshop 2.0? 

 

Alle gebruikers verslaafd

 

 Mensen die toch gaan gebruiken of
verslaafd raken, wordt goede zorg aangeboden dat in eerste instantie is gericht op de
genezing. Indien genezing niet mogelijk is, wordt beoogt de gezondheid van de
verslaafde zoveel mogelijk te verbeteren

coffeeshopbeleid 2017 Harderwijk


Harderwijks Coffeeshopbeleid

De vele wijzigingen in wet- en regelgeving hebben geresulteerd in een ondoorzichtig beleid, vol innerlijke tegenstrijdigheden. Dat maakt handhaving én naleving lastig, zo niet onmogelijk.

Het gedoogbeleid is toe aan helderheid. Om een ondoorzichtige sector transparant te maken, om de criminaliteit buiten spel te zetten, om te kunnen controleren en reguleren en om de consument veiligheid te bieden.


Coffeeshop
Het gedoogbeleid is ooit ontwikkeld om onder meer de gezondheidsrisico's voor cannabisconsumenten te beperken en overlast van illegale softdrughandel terug te dringen. Daarom is de verkoop van cannabis aan volwassenen onder strikte voorwaarden toegestaan en gereguleerd via coffeeshops.


Achterdeur
De politieke en maatschappelijke discussie focust zich nu op de 'voordeur', de verkoopfunctie van de coffeeshop en het verslavingsbeleid. Maar het maatschappelijk debat over cannabis kan niet worden gevoerd zonder ook de 'achterdeur' daarin te betrekken. De handel in softdrugs bestaat; wie kweekt het plantje? De overheid, commerciële partijen, coöperatieven, de coffeeshopondernemer? Het antwoord 'Het moet anders' is anno 2017 niet meer voldoende; een duidelijke stellingname van politieke partijen is belangrijk om de samenleving helderheid te verschaffen.

 

coffeeshopbeleid Harderwijk 

Het landelijke softdrugsbeleid is erop
gericht de coffeeshops klein en beheersbaar te maken, de aantrekkingskracht op
drugstoerisme te verminderen, overlast te beperken en de georganiseerde
hennepcriminaliteit te bestrijden.

Harderwijk beste jongetje van de klas?
Nederland heeft een gidsrol in Europa. Ons land heeft nu 36 jaar ervaring met decriminalisering van cannabis en regulering van de verkoop; steeds meer staten over de hele wereld kiezen voor deze rationele harm reduction aanpak. Een maatschappelijk verantwoorde denktank, gevormd door onder meer vertegenwoordigers uit de sector, consumenten, politie, justitie en gemeenten kan de basis leggen voor het ontwerpen van een nieuw beleid met een breed draagvlak. 
  >>>Download Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017 PDF<

 

 

== Verenigde Cannabis Consumenten Harderwijk ===

Kom naar de raadsvergadering van 22 juni 2017
19:30u    CoffeeshopBeleid gaat in debat
>>AGENDA>>

 


hash party 3 10 1972 Schilders Nieuwsblad

SchildersNieuwsblad oktober 1973 - bron streekarchivariaat Harderwijk


Myreport twitter