"In mijn ogen zit geen enkele bewoner in Noord te wachten op een nieuwe coffeeshop bij hem of haar in de straat. Het CDA pleit al jaren voor het sluiten van coffeeshops rond scholen. Onderzoek laat zien dat voor jongeren die softdrugs hebben gebruikt de overstap naar harddrugs kleiner is. Bovendien zorgen coffeeshops voor overlast voor bewoners."  Past dit standpunt bij een burgemeester van Harderwijk? Harm Jan Van Schaik blijkt in het verleden de nodige moeite te hebben met softdrugs. Of dit mijn zijn beroemde naamgenoot, Haarlemse Coffeeshop entrepreneurNol van Schaik, te maken heeft. Laat ik hier in het midden. Op de blog van Harm Jan van Schaik zijn de sporen te vinden van zijn visie.

 

Terugblik op burgemeester van Schaik

zondag 28 februari 2010

Geen nieuwe coffeeshops in wijken van Noord

 
Het CDA is zeer bezorgd over een brief van burgemeester Cohen aan de gemeenteraad waarin hij aangeeft te hebben gesproken met vier stadsdeelvoorzitters over de komst van coffeeshops in stadsdelen waar die nog weinig te vinden zijn. De christen-democraten verzetten zich fel tegen de komst van nieuwe coffeeshops naar Noord. In mijn ogen zit geen enkele bewoner in Noord te wachten op een nieuwe coffeeshop bij hem of haar in de straat. 
Het CDA pleit al jaren voor het sluiten van coffeeshops rond scholen. Onderzoek laat zien dat voor jongeren die softdrugs hebben gebruikt de overstap naar harddrugs kleiner is. Bovendien zorgen coffeeshops voor overlast voor bewoners. Maar burgemeester Cohen ziet niets in een regel die coffeeshops weghoudt van scholen. De gemeenteraadsfracties van de PvdA en VVD willen bovendien dat coffeeshops worden verspreid naar wijken waar er nu nog geen staat. 
Begin februari stuurde burgemeester Cohen een brief aan de raad, waarin hij aangeeft dat ambtenaren van de centrale stad overleg hebben gevoerd met vier stadsdeelvoorzitters onder welke voorwaarden stadsdelen en hun bewoners bereid zouden zijn een coffeeshop op te nemen in hun wijk. Voor het CDA is het duidelijk: onder geen enkele voorwaarde. 
De brief van Cohen vermeldt niet met welke stadsdeelvoorzitters de burgemeester heeft gesproken. Voor mij is onduidelijk of Cohen ook aan Noord denkt bij deze spreiding. Het gaat er nogal geheimzinnig aan toe. Hier moet natuurlijk snel openheid over worden gegeven. Het verkiezingsprogramma van de PvdA rept met geen woord over coffeeshops, maar ondertussen lijken de bestuurders daar achter de schermen wel over te praten. Amsterdammers in Noord hebben recht op duidelijkheid.
De brief van Cohen stelt dat hij met de stadsdeelvoorzitters nadenkt over de vraag hoe de ideale coffeeshop eruit ziet. Volgens mij hoef je daar geen gesprekken over te voeren: De ideale coffeeshop is een dichte coffeeshop.
 

Myreport twitter