Het overgrote deel van de Nederlandse jeugd voelt zich gezond. Verder groeien jongeren vaker op in een eenoudergezin, roken fors minder, maar worden wel steeds zwaarder. Dat zijn enkele uitkomsten van het jaarrapport 2012 van de landelijke jeugdmonitor.Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) kreeg de jeugdmonitor vandaag uit handen van Gosse van der Veen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van Rijn: ‘Uit de jeugdmonitor van 2011 blijkt dat 93 procent van de Nederlandse jeugd zich gezond voelt. Dat is mooi, maar we zullen altijd voor die laatste 7 procent blijven gaan’.

Minder roken, maar maatje meer
De trend dat jongeren van twaalf tot vijfentwintig jaar minder gaan roken, zet door. Van de ondervraagde jongeren zegt 24 procent (m) en 22 procent (v) te roken. In 2001 was dat nog 30 en 29 procent. Nederlandse jongeren worden wel steeds zwaarder. ‘Een serieus probleem’, aldus Van Rijn. ‘Daarom zet ik in op bestrijding van overgewicht en lesprogramma’s over gezonde voeding.’ Overgewicht bij jongeren wordt een aandachtspunt in het aan de Tweede Kamer toegezegde Nationaal Preventie Plan.

Regionale uitgaven jeugdmonitor
De jeugdmonitor - opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek in opdracht van VWS - geeft een beeld van de situatie van de Nederlandse jeugd tot vijfentwintig jaar en verschijnt sinds 2008 ieder jaar. Volgend jaar kent de Jeugdmonitor ook regionale varianten. Gemeenten worden door de stelselwijziging jeugd verantwoordelijk voor de jeugdzorg.


Myreport twitter