MyReportOnline

UWV en VakmanNU gaan samenwerken in het kader van het sectorplan Kleinschalig Specialistisch Vakmanschap. De samenwerking is gericht op het bemiddelen van werkzoekenden naar nieuw werk. Door de vergrijzing heeft het specialistisch vakmanschap de komende jaren behoefte aan veel nieuwe werknemers, zoals opticiens, audiciens en tandtechnici. Binnen het sectorplan zullen 200 werkzoekenden worden begeleid naar de sector. 
Sectorplan Kleinschalig Specialistisch Vakmanschap
VakmanNU is de uitvoeringsorganisatie van het sectorplan Kleinschalig Specialistisch Vakmanschap. Door de vergrijzing dreigt in de sector de komende jaren een tekort aan personeel. Goed opgeleide en betrokken vakmensen zijn van groot belang voor het voortbestaan van bedrijven in deze sector, ongeacht hun leeftijd. Vandaar dat naast jongeren ook oudere werkzoekenden een scholingstraject krijgen om te kunnen instromen.

Binnen het sectorplan wordt samengewerkt met UWV om uitkeringsgerechtigden te interesseren voor beroepen in het specialistisch vakmanschap, zoals opticien, audicien en tandtechnicus. Het rapport Kansrijke beroepen van UWV (in bijlage) laat zien dat er volop mogelijkheden op werk zijn in deze beroepen .

Werving en selectie

UWV gaat de komende periode ingeschreven werkzoekenden selecteren die passen bij het profiel van vacatures in de gezondheidstechnische, creatief-technische of ambachtelijke branches. Geschikte kandidaten krijgen na een selectie door de werkgever een scholing aangeboden van zes maanden met behoud van uitkering. Een deel van de scholing wordt gedaan bij de werkgever in de praktijk. UWV verlangt dat de kandidaat vervolgens een dienstverband krijgt aangeboden van tenminste achttien maanden. VakmanNU is blij met de samenwerking. "Samen met UWV houden we een gedegen screening op de eigenschappen en vakvaardigheden van werkzoekenden. Hierdoor kunnen we passende kandidaten selecteren en aanbieden aan de werkgevers in het specialistisch vakmanschap. Met de scholing zorgt VakmanNU voor een snelle inzetbaarheid van deze nieuwe werknemers en komen we tegemoet aan de vraag van werkgevers naar vakbekwame mensen", aldus Jeroen van Zuijlen, projectleider sectorplan Specialistisch Vakmanschap.

 

Top 25 overschotsberoepen Voornamelijk afkomstig uit

Elementair
kantoorassistent/-hulp Diverse sectoren

Lager
receptionist, gastvrouw/gastheer Diverse sectoren
administratief medewerker secretariaat Diverse sectoren
Magazijnmedewerker Groothandel, vervoer en opslag
koerier auto Vervoer en opslag, groothandel
helpende instelling/thuiszorg, alfahulp Zorg
Conciërge Diverse sectoren
klassenassistent-onderwijsassistent Onderwijs
medewerker facilitaire dienst (instelling) Zorg
typist, datatypist Diverse sectoren

Middelbaar
financieel administratief medewerker Diverse sectoren
leider kinderopvang Kinderopvang
woonbegeleider gezinsvervangend tehuis/wooncentrum Zorg
secretaresse (algemeen, juridisch, internationaal),
projectassistent Diverse sectoren
directiesecretaresse Diverse sectoren
beveiliger, surveillant Beveiliging
activiteitenbegeleider, recreatiebegeleider, sport- en bewegingsleider Zorg en welzijn
bedrijfsleider/ondernemer supermarkt/nonfood Detailhandel
administratief medewerker verzekeringen Financiële dienstverlening


Hoger
sociaal cultureel -, maatschappelijk-, pedagogisch werker Welzijn en maatschappelijke dienstverlening
personeels/-opleidingsfunctionaris, re-integratiedeskundige,
adviseur werk en inkomen Diverse sectoren
administrateur/boekhouder Diverse sectoren
sales- en marketingmanager/manager verkoop Groothandel, zakelijke dienstverlening
hoofd administratie/secretariaat Diverse sectoren
bouwkundig projectleider Bouw, Ingenieurs en architectenbureaus

Bron: Welke beroepen bieden kansen? Overzicht van krapte- en overschotberoepen 6 februari 2015


Cultuur
Harderwijk
Milieu

HOT TOPIC

Binnenland & Buitenland

Geld