MyReportOnline

Het gerechtshof Leeuwarden en de rechtbank Haarlem hebben deelgenomen aan een pilot over het gebruik van digitale juridische publicaties op een iPad. Deze pilot, georganiseerd door Sdu Uitgevers, laat zien dat de deelnemers duidelijk meerwaarde zien om tablets in de toekomst juridisch zakelijk te gebruiken. Tweederde overweegt een iPad aan te schaffen of heeft deze reeds aangeschaft. 


Rechters en juridische stafmedewerkers werden vijf maanden gevolgd om zo het gebruik van de iPad en het zoeken naar informatie te analyseren. Er werden diverse online applicaties van verschillende uitgevers getest. Deelnemers hadden toegang tot bijvoorbeeld juridische databases en juridische vakbladen in digitale vorm.

Digitale wetboeken
De iPad werd tijdens de Sdu-pilot regelmatig aangewend voor het raadplegen van informatie. Met name wetteksten, jurisprudentie en vakgerelateerde tijdschriften waren populair. Deelnemers zagen ook de potentie van digitale wetboeken. Het gebruik van de iPad als leesportefeuille voor vaktijdschriften werd als positief ervaren. Men vond het leescomfort groot en dankzij de handzaamheid van de iPad werden loze momenten benut om vakinformatie te lezen.

Meer gebruik van digitale mogelijkheden
Tijdens de pilot met Sdu Uitgevers bleek dat de iPad op verschillende wijzen een toevoeging is aan het werkproces. De grootste toevoeging wordt gevormd door het lezen van actualiteiten in vaktijdschriften. Daarnaast biedt de iPad de mogelijkheid om jurisprudentie en wetteksten snel op te zoeken ter voorbereiding van een casus.
Dankzij de iPad zijn de deelnemers meer gebruik gaan maken van digitale mogelijkheden op hun werkgebied. Deelname aan de Sdu-pilot liet hen de voordelen van een digitaal werkproces zien, zo is het pc-gebruik zowel tijdens als na het onderzoek toegenomen.

Dialoog aangaan
Bij de rechtbank en het gerechtshof speelt efficiency een grote rol. Rechters en juridische stafmedewerkers hebben behoefte aan makkelijke en snelle toegang tot de laatste wetswijzigingen, jurisprudentie en actuele ontwikkelingen. Samen met Sdu Uitgevers is daarom een iPad pilot opgezet. Sandra Kroon, directeur business unit Legal & Tax bij Sdu Uitgevers: "Weten wat er nodig is, goed luisteren en dialogen aangaan met de klant; dat vinden wij belangrijk. De pilot heeft ons een helder beeld opgeleverd over wat er leeft onder rechters en juridische stafmedewerkers op digitaal gebied. Zo kunnen wij met onze producten nog beter aansluiten bij het werkproces van de klant."


Binnenland & Buitenland