MyReportOnline

Sinds ongeveer vijftien jaar wordt in de zorg voor verstandelijk gehandicapten de community care doorgevoerd. Bewoners van instellingen worden naar woonwijken verhuisd. Voorzieningen worden afgebouwd omdat de gehandicapten zo veel mogelijk als "gewone mensen" moeten worden beschouwd. Op vrijgekomen instellingsterreinen worden woningen voor niet-gehandicapten gepland.
Maar integreren verstandelijk gehandicapten ook daadwerkelijk in woonwijken?

Bijna 16.000 verzekerden van Zilveren Kruis Achmea hebben de afgelopen weken hun mening, tips en wensen ingediend voor de afspraken die de verzekeraar gaat maken met zorgverleners voor 2014. "We zijn positief verrast. In eerste instantie door het overweldigende aantal reacties, maar zeker ook door de ontzettend waardevolle tips van verzekerden over hoe de zorg beter en goedkoper kan," aldus Ben Crul, senior medisch adviseur van Zilveren Kruis.

Het overgrote deel van de Nederlandse jeugd voelt zich gezond. Verder groeien jongeren vaker op in een eenoudergezin, roken fors minder, maar worden wel steeds zwaarder. Dat zijn enkele uitkomsten van het jaarrapport 2012 van de landelijke jeugdmonitor.

De Wereldgezondheidsorganisatie noemt stress een epidemie. Vermoeidheid, overbelasting en burn-out komen steeds vaker voor. In Nederland hebben maar liefst 3,5 miljoen volwassenen last van (over)vermoeidheid. En 10-15% van de werkende bevolking heeft burn-out verschijnselen1. Concentratie lijkt zo een haast onmogelijke opgave te worden!  

omslagnatuur.jpgBijna twee derde Nederlandse vrouwen en meer dan helft van de mannen geeft aan dat de natuur depressieve klachten verlicht. Dit blijkt uit onderzoek van Fonds Psychische Gezondheid onder 1.026 respondenten, uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction. 


Cultuur
Harderwijk
Myreport
feed-image Myreport
Milieu

Binnenland & Buitenland

Geld